CENNIK


W naszej ofercie znajdziecie oczywiście cennik indywidualny. Obsługujemy również grupy szkolne oraz wycieczki a gra w naszej arenie może być również idealnym rozwiązaniem integracyjnym dla firm.