Przypominamy, że na naszym torze oraz arenie LaserMaxx obowiązuje zakaz jazdy oraz gry pod wpływem alkoholu.
Osoby niestosujące się do zakazu nie będą miały możliwości skorzystania z jazdy gokartem i gry w arenie.

Wyciąg z regulaminu Poznań Indoor Karting:
Reguły zachowania na torze, punkt 1.

(...) Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków które spowalniają reakcje oraz zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu kartingowego. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy Uczestnika oraz bezpieczeństwo na torze. (...)

Wyciąg z regulaminu areny LaserMaxx lasergames:
Reguły zachowania w arenie LaserMaxx lasergames, punkt 1.

(...)   Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków które spowalniają reakcje oraz zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na arenie lasermaxx. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób gry Uczestnika oraz bezpieczeństwo na arenie (...) 

Staramy się, zapewnić Wam bezpieczeństwo na torze oraz na arenie gier LaserMaxx, dlatego też prosimy o przestrzeganie tych zasad.
Zapraszamy i życzymy miłej ( i bezpiecznej ) zabawy.